Vi planerar vårt bröllop och vad passar inte bättre än vitsippor och prästkragar för ett junibröllop? Akvarellmålningar känns helt rätt och grunden för inbjudningskort och middagshäfte växer fram.